vstup pro klienty
LOGIN
HESLO

Obchod

Pasáž obchodního centra

Ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou realizujeme projekt analýzy spotřebního chování a návštěvnosti v závislosti na měřitelných vnějších charakterech, mezi které významnou měrou patří i počasí.

Analýza meteorologických dat má v tomto produktu za úkol predikovat návštěvnost obchodních center, restaurací a dalších zařízení, kterým velmi kolísají náklady a výnosy při výkyvech návštěvnosti.

Systém umožňuje například optimalizovat množství a strukturu zásob (7 denní výhled umožňuje uzpůsobit objednávky), plánovat pracovní síly a či přizpůsobovat marketingový plán.

Vhodné je využít profesionální meteorologický servis také zpětně k hodnocení úspěšnosti marketingových kampaní, objednávek, atp.