vstup pro klienty
LOGIN
HESLO

O nás

Společnost Meteopress se zabývá meteorologickým servisem již déle než 15 let. Za tu dobu vzniklo velké množství technologií rezistentních na vlivy počasí. Mohlo by se tedy zdát, že potřeba profesionálních předpovědí se bude postupně ztrácet. Opak je pravdou.

Profesionální předpovědi počasí jsou stále více vyžadovány novými a novými obory a využívány pro nejrozmanitější účely. Obsahem naší práce proto není jen samotná předpověď počasí, ale zejména pochopení potřeb a pracovních postupů našich zákazníků.

Pro zákazníky poté připravujeme předpovědi počasí upravené na míru, které jim pomáhají přesně poznat vliv počasí na jejich činnost, predikovat dopady povětrnostních podmínek a tím optimalizovat náklady společností.

Přesná znalost dopadů počasí na jednotlivé podnikatelské aktivity v součinnosti s customizovanou předpovědí počasí přináší konkurenční výhody a umožňuje realizovat vyšší zisk.