vstup pro klienty
LOGIN
HESLO

Krizové řízení

Povodeň v Písku

Nabízíme odborné poradenství pro předcházení škod způsobených extrémy počasí. Zpracováváme analýzu nutných ochranných prvků k zabezpečení objektů před povodněmi, extrémním větrem a vichrem, bouřkovými projevevy či bleskům.

Pro zákazníky jsou tvořeny krizové scénáře popisující nutné akce a opatření pro minimalizaci škod. Zaměstnanci zákazníka jsou vyškolení našimi odborníky.

Součástí servisu je také varovný systém, který krizový scénář aktivuje a také ukončuje jeho platnost.

Díky aplikaci služeb krizového řízení mohou společnosti ušetřit podstatnou část finančních prostředků, která by byla nutná vynaložit na odstraňování následků.