vstup pre klientov
LOGIN
HESLO

Krizové riadenie

Povodeň v Písku

Ponúkame odborné poradenstvo pre predchádzanie škôd spôsobených extrémami počasia. Spracovávame analýzu nutných ochranných prvkov na zabezpečenie objektov pred povodňami, extrémnym vetrom a víchrom, búrkovými prejavmi či bleskami.

Pre zákazníkov sú tvorené krízové scenáre popisujúce nutné akcie a opatrenia pre minimalizáciu škôd. Zamestnanci zákazníka sú vyškolení našimi odborníkmi.

Súčasťou servisu je tiež varovný systém, ktorý krízový scenár aktivuje a tiež ukončuje jeho platnosť.

Vďaka aplikácii služieb krízového riadenia môžu spoločnosti ušetriť podstatnú časť finančných prostriedkov, ktoré by bolo nutné vynaložiť na odstraňovanie následkov.